Byggestrøm

Service

El-sjekk

Spesialløsninger

Din leverandør innen provisorisk strømforsyning

Konkurransedyktig i markedet

Marbre Elektro AS er firma som driver med utleie, rigg og drift av provisorisk strømforsyninger til byggeplasser. Vi har spesialisert oss på prov. strøm og driver kun med det, hvor vi har erfarne og rutinerte medarbeidere som alle har lang elektrobakgrunn. Vår virksomhet startet opp i 2006 da i Marbre Eiendom AS, og skilt ut som eget selskap i 2008. Vi har en liten og effektiv administrasjon og engasjerte eiere som også gjør oss konkurransedyktig i markedet vi jobber i.

Hos oss setter vi alltid kunden i fokus

Kundens ønsker kommer først

Hos oss setter vi alltid kunden I fokus og vårt mål er å levere tjenester som svarer på kundens ønsker og behov. Vi er ikke redde for å ta på oss spennende jobber hvor kunden ønsker spesial-løsninger innenfor belysning eller andre forespørsler, men vi tar også vanlige rutinejobber som elsjekker og hjelp med sikringskap.

Vi er hele tiden oppdatert

Sterk fagkompetanse

Vi er hele tiden oppdatert på nye løsninger og produkter og tenker langt frem i arbeidsprosesser for å ivareta rasjonell utførelse og fremdrift. Krav til riktig utførelse å kvalitet krever godt samarbeide med øvrige aktører i arbeidsprosessen. Dette har ført til at vi har utviklet en sterk kompetanse innen fagområder slik at vi kan presentere de beste tekniske løsningene for våre kunder.