For å bygge opp en sentral, finnes det er stort antall moduler. Størrelsen på modulene varierer fra 150mm til 450mm. Selve ideen bak Modulex-systemet er at den som skal bruke dette, på kort tid skal kunne tilpasse sentralen til det aktuelle behovet.

  • Målerskapet er plassert på siden av modulskapet
  • Tilkoblingen går i ferdige flexislanger fra målerskapet til målermodulen
  • Flexislangene tilkobles via hurtigkoblinger i bunnen av modulen, dvs. ingen påvirkning på selve skapet
  • Modulsystemet er oppbygd med tanke på TN-S nett. Dette gjør at systemet kan brukes både til 230V og 400V nett- dette gir en ekstra stor fleksibilitet
  • Modulene sneppes fast i skapet med en unik innfestning på strømskinnene og en lås i overkant på modulen
  • Selv monteringen er gjort på få sekunder
  • Når det er service-arbeid, gjør man modulen strømløs ved å løsne den fra strømskinnene, deretter erstatter man modulen med en ny.
  • Man kan gjøre nødvendige reparasjoner på modulen mens resten av skapet fortsatt er spenningssatt
  • Med Modulex-systemet unngår man unødvendige og kostbare avbrudd i driften
  • Målerskapet er stort og rommelig for å gjøre tilkoblinger så enkelt som mulig

Våre Modulex sentraler bygges for strøm inntil 250A og 800A.

Del med andre!